Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

Projekti

 

uzzi

Aktuelnosti

20.04.2018.

Saopštenje

Saopštenje

Ministarstvo rada i socijalnog staranja-Uprava za zbrinjavanje izbjeglica i nadležni centri za socijalni rad u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova dana 20.04.2018.godine održali su sastanak u cilju upoznavanja obaveza iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije reintegracije lica vracenih na osnovu sporazuma o readmisiji za period 2016-2020 za 2018 i 2019 godinu,kao i rokovima za njihovo ispunjavanje.

više...
31.01.2018.

Analitičke kartice plaćanja sa računa i izdati putni nalozi za upravljanje službenim vozilima

Shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Uprava za zbrinjavanja izbjeglica objavljuje podatke o analitičkim karticama i izdatim putnim nalozima

više...
20.03.2017.

PREDAVANJE NA FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA I POSJETA STUDENATA CENTRU

PREDAVANJE NA FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA I POSJETA STUDENATA CENTRU

Socijalna radnica Centra Marina Grba je posjetila Fakultet političkih nauka 16.03.2017. godine, i studentima druge godine socijalnog rada održala predavanje o sistemu azila u Crnoj Gori i radu Centra za tražioce azila. Trideset studenata smjera socijalni rad i socijalna politika, u okviru predmeta Socijalni rad u praksi su na predavanju došli do brojnih informacija kao što su: praktični rad sa tražiocima azila, prava i obaveza tražilaca azila, lica sa statusom izbjeglice ili statusom dodatne zaštite u skladu sa Zakonom o azilu, pravila Kućnog reda Centra, Procedure prijema i otpusta tražilaca azila, njihovih psiho-socijalnih potreba, aktivnosti koje se sprovode u Centru, najčešće zemlje porijekla, najčešći razlozi napuštanja zemlje porijekla i dr.

više...